top of page

Liesbeth as Margriet van Gelderop - Hemelaers

Margriet van Gelderop lived during the ‘Golden Age’ in the Netherlands, but it wasn’t a golden age for her. As a farmer’s wife in Brabant, life was hard and unstable. Plundering soldiers regularly passed through the region and if there wasn’t enough to harvest, there wasn’t enough to eat. Hardly anything has been written about the lives of common women in Brabant. We don’t know how Margriet viewed her life. We only know she was a mother. Liesbeth and I imagine that Margriet was deeply attached to her family and community. Because outside the village your safety wasn’t guaranteed. As her community supported her, she wanted to support others. She looked at life’s problems in a practical way. She didn’t spend her time dreaming about things that were not to be, but focused at solving the problems at hand. How would an intelligent but simple woman use her talents in a time where she had so little independence?

Technique: Mixed media (stained glass, collage, acrylic)

Size: ca. 53 x 41 cm inc. frame

Liesbeth als Margriet van Gelderop - Hemelaers

Margriet van Gelderop leefde in de Gouden Eeuw, maar van die gouden tijd heeft zij niets gemerkt. Als boerenvrouw in Brabant was het leven moeilijk en onrustig. Troepen plunderende soldaten trokken door de regio en als de oogst mislukte was er geen eten. Omdat er nauwelijks iets geschreven is over de levens van gewone vrouwen in Brabant, weten we niet hoe Margriet haar leven invulling gaf. Wij kennen haar alleen als moeder. Liesbeth en ik stellen zich Margriet voor als een meisje dat gehecht was aan haar geborgen dorpsomgeving. Omdat Brabant in die tijd onveilig was, beschermden de inwoners Lierop elkaar. Margriet voelde zich veilig bij haar familie en haar dorp. Daarom wilde ze ook een steun voor anderen zijn. Ze was een praktische vrouw, die niet bezig was met fantasie of dagdromen, maar met problemen van dat moment oplossen. Hoe kon een intelligente, maar eenvoudige vrouw haar talenten gebruiken in een tijd waarin ze nauwelijks zeggenschap had?

Techniek: Mixed media (gebrandschilderd glas, collage en acrylverf)

Afmetingen: ca. 53 x 41 cm inc. lijst

bottom of page