top of page

Liesbeth as Josina van Moorsel – Hemelaers

Josien lived during the reign of steward Willem V and his wife Wilhemina of Prussia. Wilhelmina was a rich, influencial and protestant women. She wouldn't allow for her man, and herself, to be put aside and loose power. At first sight she seems the opposite of Josina, who was poor and catholic. Liesbeth imagined Josien was a joyfull, independend woman, who was also impatient and could hold a grudge. She married a man ten years her junior. Perhaps her charm combined with a less experienced husband were her ways to keep control over her own life and destiny. Perhaps she was, like Wilhelmina, the driving force behind the marriage.

Josina's portrait has been inspired by portraits of Wilhelmina. Josien gets to wear a fancy dress and sit on a fancy sofa, a dream that was never possible for her. 

 

The 'wig' of Josien is made with paper that has the original documents about Josina's life printed on it. The cross has been signed by her, because she couldn't read or write.

Technique: Mixed media (stained glass, collage, acrylic)

Size: ca. 89 x 62 cm inc. frame

Liesbeth als Josina van Moorsel – Hemelaers

Wilhelmina van Pruisen was de vrouw van stadhouder Willem V. Een rijke en invloedrijke, protestantse vrouw, die het niet toestond dat haar man, en daarmee ook zijzelf, opzij geschoven werden. In zekere zin is zij een tegenpool van de arme, katholieke Josien. Liesbeth visualiseerde Josien als een vrolijke, vrijgevochten maar ook verongelijkte en ongeduldige vrouw. Josien trouwde op latere leeftijd met een tien jaar jongere man. Haar charme gecombineerd met een echtgenoot met minder levenservaring waren misschien haar manier om meer invloed op haar eigen leven te kunnen houden. Wellicht was zij net als Wilhelmina de drijvende kracht achter het huwelijk.

 

Dit portret is dan ook geïnspireerd door portretten van Wilhelmina. Josien mag op een deftige bank zitten en draagt een dure jurk. Liesbeth is veel ouder dan Josien is geworden. Het is een droom die nooit werkelijkheid is geweest, maar die wel past bij ons Josien.

 

Op de 'pruik' van Josien staan prints van de originele aktes die ik over haar heb gevonden. Het kruis heeft zij zelf op haar trouwakte gezet, als teken dat zij niet kon schrijven.

Techniek: Mixed media (gebrandschilderd glas, collage en acrylverf)

Afmetingen: ca. 89 x 62 cm inc. lijst

bottom of page