top of page

Persephone

A young girl, Persephone was kidnapped by Hades to become his wife in the underworld. Each year she emerges onto the earth again to be with her mother. Her homecoming causes spring and her annual return to the underworld is the start of autumn.

Technique: glass sculpture appliqué, no sharp edges

Size: 40 x 24 cm

Als jong meisje wordt Persephone ontvoerd door Hades om zijn vrouw te worden in de onderwereld. Elk jaar keert ze terug op aarde om bij haar moeder te zijn. Haar thuiskomst brengt de lente en haar jaarlijkse terugkeer naar de onderwereld is het begin van de herfst.

Techniek: glas sculptuur, appliqué, geen scherpe randen

Afmetingen: 40 x 24 cm

bottom of page