top of page

Suzanne as Jennemaria Coolen – Hemelaers

Jennemaria was a young woman when the French revolution reached the Netherlands. After more than a century of oppression the people of Brabant got more religious freedom and influence in the government. In spite of poverty this must have meant happier times. Suzanne imagines our foremother as an optimistic person. Jennemaria gets married shortly after the revolution, she can’t read or write, so she signs her certificate with a cross.

This cross is the only tangible evidence I have found of her and I have put prints of it in the collage. Different elements and colors in this painting have a symbolic meaning to me.

The glass is slightly bend. Light on the glass creates a shadow on the painting. This shadow is an alternative projection of Jennemarie and might be closer to reality than my paintwork.

Technique: Mixed media (stained glass, collage, acrylic)

Size: ca. 90 x 62 cm inc. frame

Suzanne als Jennemaria Coolen – Hemelaers

Jennemaria, kort voor Johanna Maria, was een jonge vrouw toen de Bataafse Revolutie in Nederland uitbrak. Na meer dan een eeuw onderdrukking, betekende dit grotere religieuze vrijheid voor de katholieken. Eindelijk kreeg Brabant een gelijkwaardige positie in de regering van het land. Ondanks de armoede moet dit een goede tijd zijn geweest. Suzanne stelt zich voor dat onze voormoeder een optimistische vrouw moet zijn geweest. Kort na de revolutie trouwt Jennemaria. Ze kan niet lezen of schrijven, dus ondertekent ze het document met een kruis.

Dit kruis is het enige tastbare wat ik van haar heb gevonden. Ik heb het kruis meerdere keren afgedrukt en in de collage verwerkt. Verschillende elementen en kleuren in dit schilderij hebben een symbolische betekenis voor mij.

Het glas waarop het portret van Suzanne is geschilderd is licht gebogen. De lichtval op het glas veroorzaakt een schim op het achtergelegen schilderij. De schaduwen die vallen zijn alternatieve projecties van het portret en zitten wellicht dichterbij de werkelijkheid dan wat er door mijn handen is gemaakt.

Techniek: Mixed media (gebrandschilderd glas, collage en acrylverf)

Afmetingen: ca. 90 x 62 cm inc. lijst

bottom of page