The Ghost of the City

Animists believe that places and objects are inhibited by spirits. I like the way this believe makes people treat the world with more respect. I imagined the ghost of Manhattan Island. As the city grows and grows the ghost is full of wonder about the lights and the liveliness. Sometimes the buildings and traffic makes it feel like it is suffocating and it desires to break free…

This work has been sold.

De Geest van de Stad

Animisten geloven dat alles in de natuur wordt bezeten door geesten. Ik vind het een mooi idee dat mensen hierdoor wellicht meer respect hebben voor de wereld om ons heen. Ik stelde me de geest van Manhattan Island voor. Terwijl de stad op het eiland groeit en groeit is de geest voor verwondering over de lichtjes en de levendigheid. Soms maken de gebouwen en het verkeer het hem benauwd en zoekt hij naar een uitweg.

Dit werk is verkocht.

ATELIER DE LAMPION

This is the workshop of Evelien de Bruijn. A former architect who now focusses on art and architectural glass.

Atelier de Lampion is de werkplaats van Evelien de Bruijn. Voorheen architect en nu kunstenaar met een focus op glas in architectuur.

CONTACT

Atelier: Tollensstraat 3, 3035 NA, Rotterdam

Post: Kleiweg 228a, 3051 SN, Rotterdam

(0031) 6 24915363

edb@delampion.com

  • Facebook Black Round
  • Pinterest - Black Circle

COPYRIGHT ATELIER DE LAMPION 2017.